Made with racontr.com

O limbă comună?

Derivată din sanscrita indiană, limba rromani este o limbă minoritară în România. O limbă orală care nu a fost aşternută pe hîrtie decît la începutul secolului XX. În prezent, o limbă «standardizată» poate fi studiată pe băncile şcolii, de la grădiniţă pînă la Universitate.

Pusă în valoare prin muzica tradiţională, limba rromani se pierde din ce în ce mai mult în sînul familiilor rrome, unde se vorbeşte mai mult româneşte, limba oficială. Elita intelectuală rromă îşi propune să refacă blazonul limbii rromani pentru a-i reda poporului rrom mîndria şi unitatea.

Rromani în caiet meu

Pe gustul limbii

alt