Made with racontr.com

Ţigani, Manuşi, Gitani, Gypsies, Rromi... O sumedenie de nume pentru un singur neam. Şi cu toate acestea… Putem considera cele peste douăsprezece milioane de oameni, împrăştiaţi prin toată Europa, drept o comunitate?

Ce-i defineşte ca popor: limba? cultura? Istoria? Originile comune? 

În sinea ei întrebarea nu e grea, răspunsul pare însă a fi:


Cine sînt Rromii?  

În sinea ei întrebarea nu e grea, răspunsul pare însă a fi:


Cine sînt Rromii?  

alt
alt
alt
alt
alt
alt

Mulţumiri

alt
alt
alt
alt

Treceţi cursorul peste chipuri pentru a avea acces la diferitele tematici

alt

Roata aceasta cu 16 spiţe reprezintă drapelul rrom, făcînd referinţă la viaţa nomadă. Cînd o vedeţi, daţi click pe ea pentru a reveni în meniul principal.

alt

Despre reportaje

alt
alt
IDENTITĂȚI RROME

Urbanisme = URABANISM, Culture = CULTURĂ, Politique = POLITICĂ, Discrimination =  DISCRIMINARE, Langue = LIMBĂ.

alt

Haideţi să-i vedem în România, ţară unde trăieşte cea mai mare comunitate de Rromi din Europa!